نقشه ی سایت لیست جستجوهای انجام شده
مهمان محترم خوش آمدید!


 
تبلیغات
 

سیستم تبلیغاتی داسار

 
پکیج های تبلیغاتی
رایگان
قیمت : ۰ ریال
قیمت تصویر : ۰ ریال
مدت اعتبار : ۳۱ روز

آخرین اخبار
نتيجه اي يافت نگرديد
پشتیبانی

تبلیغات رایگان
اعجاز بیان
فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurodrive.com)
کامپیوتر ::نرم افزار
stars
فروش انواع محصولات   sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurodrive.com)

انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Gearmotors and Frequency Inverters)
انواع موتورهاي دنده اي مارپيچ سري R شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Helical Gearmotor R Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي شفتي موازي مارپيچي سري F شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Parallel Shaft Helical Gearmotor F series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي چرخ دنده اي گونيايي – مارپيچي سري K شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Helical-bevel Gearmotor K Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي چرخ دنده اي مارپيچي – کرمي سري S شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Helical-worm Gearmotor S Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي چرخ دنده اي اسپيروپلن سري W شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Spiroplan® Gearmotor W Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع قطعات دنده فولادي ضد زنگ موتورهاي چرخ دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Stainless Steel Gear Units) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده سرعت متغير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(VARIMOT® Variable Speed Gearmotor) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع لوازم جانبي موتورها شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع TorqLOC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع متغيرهاي صنايع غذايي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Food Industry Option Package) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نوار نقاله پيچ شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Screw conveyor) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي AC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(AC Motor DRE../DRS../DRP../DRN.. Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي AC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(AC Motor DT/DV Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع درايوهاي آسپتيک داس شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Aseptic Drives DAS Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع لوازم جانبي و گزينه ها براي موتورها شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Accessories and Options for Motors) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتر فرکانس MOVITRAC سري MC07B ، LTE-B و LTP-B شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(MOVITRAC® Frequency Inverter) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتر درايو شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(MOVIDRIVE® Drive Inverter) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتر درايو سري B شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(MOVIDRIVE® B Drive Inverter) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موقعيت ياب Bus شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Bus Positioning) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Flying Saw شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کنترل کننده جرثقيل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Crane Control) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع دوربين الکترونيکي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Electronic Cam) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
مبدل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
کانورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
مبدل فرکانس شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
موتور DC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع مدول هاي موقعيت ياب (Modulo Positioning) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Storage / Retrieval System شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ميز موقعيت ياب (Table Positioning) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع محاسبه گر سيم پيچ (Winding Calculator) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع فشارسنج تهويه مرکزي (Constant Tension Central Winder) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Bus positioning شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزار هاي Flying saw شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Crane control شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Electronic cam شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Modulo positioning شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Storage and retrieval system شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Table positioning شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Winding calculator شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
Constant tension center winder شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
Servo Gear Unit / Geared Servomotor شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Low backlash Servo Gear Unit / Servo شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Gearmotor PSF/PSC/BSF Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع System Solutions with Servo Gearmotors شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي تطبيق پذير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(CMP Synchronous Servomotors) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي تطبيق پذير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(CM / DS Synchronous Servomotors) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سرو اينورتر هاي MOVIAXIS® Multi-Axis Servo Inverter شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سرو اينورتر هاي MOVIDRIVE® Single-Axis Servo Inverter شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سوييچ درايورهاي Drives MOVIMOT® / MOVI-SWITCH شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي دنده اي MOVIMOT Gearmotor with Integrated شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتور فرکانسي Frequency Inverter شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده اي MOVI-SWITCH® Gearmotor with Integrated شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع عملگرهاي سوييچي محافظتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
Switching-Protection Function شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Fieldbus Interface / Field Distributor MOVIMOT شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سيستم هاي درايو مکاترونيک سري شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
DBC , DAC , DSC (MOVIGEAR® Mechatronic Drive System) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سيستمهاي درايو مکاترونيک سري MC, SC , FC , SDC (MOVIPRO) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع MOVITRANS شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع دنده هاي صنعتي سري شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
X, MC, ML, P..2, P.MC, M (Industrial Gears) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع MOVITOOLS MotionStudio شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کاتالوگ هاي الکترونيکي و سيستم هاي مهندسي (Electronic Catalog & System Engineering / SEW Workbench) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کنترل کننده هاي موقعيت شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(IPOS® Positioning and sequence control) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع EPLAN شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع SIMATIC STEP 7 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع تکنولوژي کنترل (MOVI-PLC® Control Technology) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزار MOVI-PLC® Application شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Simple and flexible I/O Expansion شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ترمينال ساده و انعطاف پذير Simple and flexible I/O Expansion شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع درايور ترمينال عملگرهاي DOP (Simple and flexible I/O Expansion) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اترنت صنعتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Industrial Ethernet) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع EtherCAT شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع rechte motorreductor مدل R57/II2GD EDRE100M4/3GD/KCC/AL شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع آداپتور Interface adapter USB11A شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Optie FSC11B kompl شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کانورتر converter MLA12B/II3D 18214762 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع برک brake (8672660) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Complete brake bmg8 1841262 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور کاهنده راست گرد right engine reducer (R57/II2GD EDRE100M4/3GD/KCC/AL) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Interface adapter USB11A مدل 8248311 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Optie FSC11B kompl مدل 18207162 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کانورتر converter MLA12B/II3D 18214762 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کابل Prefabricated cable شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ريسالور resolver شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Precast cable شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Encoder and resolver with a plug شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده اي سري K (Gear motor K series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس حلزوني شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس آويز شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس کراينول شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع الکترو موتور پايه دار شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس دور متغير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس خورشيدي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس Bevel شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس صنعتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس کرانويل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ميلي اهم متر Model 310 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ميگر سري 7015IN و 6212AIN و 4104 IN و 6210 IN و 2803 IN و 1851 IN و 6305A IN شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ارت سنج شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع صوت سنج شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نورسنج شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع تستر هاي ولتاژ برق فشار قوي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس شفت مستقيم شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورگيربکس هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع الکتروگيربکس شافت مستقيم شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع چرخ دنده هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس تک شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع الکتروگيربکس کوپله شده شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور سرعت متغير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور هاي AC-DC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سروو شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سافت استارتر ها شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورترهاي AC – DC – SERVO شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
پروگرام شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع منابع تغذيه سوئيچنگ شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع HMI و مانيتور هاي صنعتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع قطعات داخلي اينورتر هاي SEW ( اي جي بي تي – تريستور – پل ديود – سي پي يو – برد قدرت – کي پد – برد کنترل ) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع قطعات داخلي سافت استارت SEW ( تريستر – سي پي يو – برد قدرت – برد کنترل – رله هاي باي پس ) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع فرکانس اينورتر 0.75 کيلو وات شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور DC، موتور دنده شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور و انتقال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کارت هاي الکترونيکي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع SEW Movidrive شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع مبدل هاي قدرت شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور گيربکس هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس فلنج دار شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس کرانويل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان





همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.seweurodrive.com
www.Shahin-co.ir

موتور SEW ،نماينده SEW Eurodrive ، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP
شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،
ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،
انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200
هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،
دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمان سنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمان سنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمان پتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمان لودسل Erhardt-Leimer آلمان لود سل کششي Erhardt-Leimer آلمان لودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02
انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003
انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن
،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -
سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it
مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR
مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz


شرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت:www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir




کلمات کليدي
نماينده sew eurodrive
نماينده سو يورو درايو
انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر (Gearmotors and Frequency Inverters)
انواع موتورهاي دنده اي مارپيچ سري R (Helical Gearmotor R Series)
انواع موتورهاي شفتي موازي مارپيچي سري F (Parallel Shaft Helical Gearmotor F series)
انواع موتورهاي چرخ دنده اي گونيايي – مارپيچي سري K (Helical-bevel Gearmotor K Series)
انواع موتورهاي چرخ دنده اي مارپيچي – کرمي سري S (Helical-worm Gearmotor S Series)
انواع موتورهاي چرخ دنده اي اسپيروپلن سري W (Spiroplan® Gearmotor W Series)
انواع قطعات دنده فولادي ضد زنگ موتورهاي چرخ دنده اي (Stainless Steel Gear Units)
انواع موتور دنده سرعت متغير (VARIMOT® Variable Speed Gearmotor)
انواع لوازم جانبي موتورها (Accessories / Options)
انواع TorqLOC
انواع متغيرهاي صنايع غذايي (Food Industry Option Package)
انواع نوار نقاله پيچ (Screw conveyor)
انواع موتورهاي AC (AC Motor DRE../DRS../DRP../DRN.. Series)
انواع موتورهاي AC (AC Motor DT/DV Series)
انواع درايوهاي آسپتيک داس (Aseptic Drives DAS Series)
انواع لوازم جانبي و گزينه ها براي موتورها (Accessories and Options for Motors)
انواع اينورتر فرکانس MOVITRAC سري MC07B ، LTE-B و LTP-B (MOVITRAC® Frequency Inverter)
انواع اينورتر درايو (MOVIDRIVE® Drive Inverter)
انواع اينورتر درايو سري B (MOVIDRIVE® B Drive Inverter)
انواع موقعيت ياب Bus (Bus Positioning)
انواع Flying Saw
انواع کنترل کننده جرثقيل (Crane Control)
انواع دوربين الکترونيکي (Electronic Cam)
انواع مدول هاي موقعيت ياب (Modulo Positioning)
انواع Storage / Retrieval System
انواع ميز موقعيت ياب (Table Positioning)
انواع محاسبه گر سيم پيچ (Winding Calculator)
انواع فشارسنج تهويه مرکزي (Constant Tension Central Winder)
انواع نرم افزارهاي Bus positioning
انواع نرم افزار هاي Flying saw
انواع نرم افزارهاي Crane control
انواع نرم افزارهاي Electronic cam
انواع نرم افزارهاي Modulo positioning
انواع نرم افزارهاي Storage and retrieval system
انواع نرم افزارهاي Table positioning
انواع نرم افزارهاي Winding calculator
انواع نرم افزارهاي Constant tension center winder
انواع موتورهاي دنده اي Servo Gear Unit / Geared Servomotor
انواع Low backlash Servo Gear Unit / Servo
انواع موتور دنده اي (Gearmotor PSF/PSC/BSF Series)
انواع System Solutions with Servo Gearmotors
انواع موتورهاي تطبيق پذير (CMP Synchronous Servomotors)
انواع موتورهاي تطبيق پذير (CM / DS Synchronous Servomotors)
انواع سرو اينورتر هاي MOVIAXIS® Multi-Axis Servo Inverter
انواع سرو اينورتر هاي MOVIDRIVE® Single-Axis Servo Inverter
انواع سوييچ درايورهاي Drives MOVIMOT® / MOVI-SWITCH
انواع موتورهاي دنده اي MOVIMOT Gearmotor with Integrated
انواع اينورتور فرکانسي Frequency Inverter
انواع موتور دنده اي MOVI-SWITCH® Gearmotor with Integrated
انواع عملگرهاي سوييچي محافظتي Switching-Protection Function
انواع Fieldbus Interface / Field Distributor MOVIMOT
انواع سيستم هاي درايو مکاترونيک سري DBC , DAC , DSC (MOVIGEAR® Mechatronic Drive System)
انواع سيستمهاي درايو مکاترونيک سري MC, SC , FC , SDC (MOVIPRO)
انواع MOVITRANS
انواع دنده هاي صنعتي سري X, MC, ML, P..2, P.MC, M (Industrial Gears)
انواع MOVITOOLS MotionStudio
انواع کاتالوگ هاي الکترونيکي و سيستم هاي مهندسي (Electronic Catalog & System Engineering / SEW Workbench)
انواع کنترل کننده هاي موقعيت (IPOS® Positioning and sequence control)
انواع EPLAN
انواع SIMATIC STEP 7
انواع تکنولوژي کنترل (MOVI-PLC® Control Technology)
انواع نرم افزار MOVI-PLC® Application
انواع Simple and flexible I/O Expansion
انواع ترمينال ساده و انعطاف پذير Simple and flexible I/O Expansion
انواع درايور ترمينال عملگرهاي DOP (Simple and flexible I/O Expansion)
انواع اترنت صنعتي (Industrial Ethernet)
انواع EtherCAT
انواع rechte motorreductor مدل R57/II2GD EDRE100M4



مشخصات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی : شرکت برق و صنعت شاهین
تلفن :
تاریخ انقضا : ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ و ۵۱ دقیقه
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : تهران - خ انقلاب - خ نجات الهي
بازدید : 10 مرتبه
تماس با آگهی‌دهنده (شرکت برق و صنعت شاهین)
در مورد: فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurodrive.com)

نام شما:
ایمیل:
موبایل:
تلفن :
متن:
جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.
ارسال آگهی برای دوستان

عنوان ایمیل:
ایمیل:
جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.

همه آگهی‌های این شخص
جستجو های مرتبط
[ انواع ] [ آلمان ] [ درايو ] [ eurodrive ] [ کانکتور ] [ موتورهاي ] [ موتور ] [ تراساکي ] [ erhardt ] [ trasaki ] [ سنسور ] [ leimer ] [ تغذيه ] [ series ] [ gearmotor ] [ محصولات ] [ افزارهاي ] [ اينورتر ] [ گيربکس ] [ positioning ] [ servo ] [ آلمان، ] [ ايتاليا ] [ inverter ] [ نماينده ] [ آلمانانواع ] [ ماژول ] [ کنترل ] [ انکودر ] [ system ] [ control ] [ ژاپن،انواع ] [ موقعيت ] [ ترانس ] [ helical ] [ فيلتر ] [ فرکانس ] [ drive ] [ جريان ] [ کنترلر ] [ ترانسديوسر ] [ سوئيچ ] [ باطري ] [ کانورتر ] [ شارژر ] [ movidrive® ] [ ترمينال ] [ صنعتي ] [ expansion ] [ ،انواع ] [ flexible ] [ افزار ] [ electronic ] [ مارپيچي ] [ simple ] [ motor ] [ frequency ] [ لوازم ] [ الکترونيکي ] [ mecair ] [ کننده ] [ دتکتور ] [ مکاترونيک ] [ سيستم ] [ عملگرهاي ] [ constant ] [ tension ] [ winder ] [ موتورها ] [ قطعات ] [ لودسل ] [ interface ] [ integrated ] [ movimot ] [ servomotors ] [ synchronous ] [ بريکر ] [ تطبيق ] [ هليکال ] [ ورودي ] [ calculator ] [ متغير ] [ crane ] [ جانبي ] [ flying ] [ durbal ] [ italweber ] [ industrial ] [ مولتي ] [ modulo ] [ storage ] [ winding ] [ table ] [ gearmotors ] [ سيگنال ] [ 7kg6000 ] [ drives ] [ retrieval ] [ schultz ] [ kubler ] [ شولتز ] [ ducati ] [ automation ] [ edre100m4 ] [ ii2gd ] [ filter ] [ کنتاکتور ] [ ولتاژ ] [ هانيول ] [ power ] [ magnet ] [ unipower ] [ anderson،انواع ] [ حفاظتي ] [ accessories ] [ options ] [ شوهمن ] [ schuhman ] [ خروجي ] [ bevel ] [ سيگنالي ] [ international ] [ زيمنس ] [ کوبلر ] [ linde ] [ leine ] [ ترانسفور ] [ shahin ] [ ماتور ] [ samwha ] [ balluff ] [ edpترانسديوسر ] [ itمدل ] [ ايزولاتور ] [ ترانسفورماتور ] [ بالوف ] [ بارسنج ] [ ايمني ] [ انتقال ] [ هاسينگ ] [ داخلي ] [ ولتاژي ] [ همچنين ] [ فکتور ] [ microidea ] [ کواکس ] [ جرياني ] [ pisco ] [ vmd420 ] [ sanco ] [ مادگي ] [ 7kg600 ] [ کوييت ] [ المان ] [ 6gefdmaa32 ] [ actuator ] [ lfe10 ] [ ترازاکي ] [ earth ] [ مادولار ] [ profibus ] [ traco ] [ دمپر، ] [ joventa ] [ اينکودر ] [ oliver ] [ ايتال ] [ 002ترانسديوسر ] [ رگولاتور ] [ سيلينگ ] [ ترموکوپل ] [ پاور، ] [ ipos® ] [ جرثقيل ] [ movitrac® ] [ دوربين ] [ محاسبه ] [ فشارسنج ] [ mc07b ] [ movitrac ] [ آسپتيک ] [ aseptic ] [ گزينه ] [ motors ] [ تهويه ] [ مرکزي ] [ multi ] [ moviaxis® ] [ single ] [ سوييچ ] [ درايورهاي ] [ solutions ] [ backlash ] [ central ] [ center ] [ geared ] [ servomotor ] [ درايوهاي ] [ conveyor ] [ spiroplan® ] [ اسپيروپلن ] [ فولادي ] [ stainless ] [ steel ] [ گونيايي ] [ shaft ] [ inverters ] [ مارپيچ ] [ موازي ] [ parallel ] [ units ] [ varimot® ] [ option ] [ industry ] [ package ] [ نقاله ] [ screw ] [ غذايي ] [ صنايع ] [ variable ] [ speed ] [ torqloc ] [ متغيرهاي ] [ movimot® ] [ switch ] [ اترنت ] [ درايور ] [ ethernet ] [ ethercat ] [ rechte ] [ انعطاف ] [ application ] [ eplan ] [ simatic ] [ تکنولوژي ] [ technology ] [ motorreductor ] [ adapter ] [ cable ] [ brake ] [ resolver ] [ کرانويل ] [ مستقيم ] [ mla12b ] [ converter ] [ usb11a ] [ optie ] [ fsc11b ] [ kompl ] [ sequence ] [ workbench ] [ function ] [ protection ] [ fieldbus ] [ field ] [ distributor ] [ switching ] [ محافظتي ] [ اينورتور ] [ فرکانسي ] [ switch® ] [ سوييچي ] [ movigear® ] [ mechatronic ] [ کاتالوگ ] [ مهندسي ] [ catalog ] [ engineering ] [ motionstudio ] [ movitools ] [ سيستمهاي ] [ movipro ] [ movitrans ] [ gears ] [ الکتروگيربکس ]
تازه های کامپیوتر

فروش انواع محصولات HO Hsing (اوهسينگ) تايوان http://www.hohsing.com.tw

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع...

فروش انواع محصولات LONG SHENQ (لانگ شنگ تايوان) www.longshenq.en.taiwa...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع L...

فروش انواع محصولات Adler Spa آدلر ايتاليا (www.Adlerspa.com)

فروش انواع محصولات Adler Spa آدلر ايتاليا (www.Adlerspa.com) شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از ...

Raychem

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از م...

فروش انواع محصولات Ebro Armaturen ابرو آرماتورن آلمان (www.ebro-arm...

فروش انواع محصولات Ebro Armaturen ابرو آرماتورن آلمان (www.ebro-armaturen.com ) شرکت برق و صنعت شاه...

Raychem

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از م...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )

پنل کنترلر شرکت AKO آکو اسپانيا کابل گرمايي شرکت AKO آکو اسپانيا کابل heating شرکت AKO آکو...

فروش انواع محصولات Elodrive آلمان (http://www.elodrive.de/ )

فروش انواع محصولات Elodrive الودرايو آلمان www.elodrive.de شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي...

فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurod...

انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (Gearmotors and Freque...

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

محصولات France Paratonners فرانسه

فروش انواع محصولات France Paratonners فرانسه ( فرنس پاراتونرز فرانسه) https://france-paratonnerres.com/ ...

فروش انواع محصولات Haskel هاسکل آمريکا

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: مدل ASF 35 ...

فروش انواع محصولات اينفينئون Infineon آلمان (www.infineon.com )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع IGBT...

فروش انواع محصولات Fischer (فيسچر-فيشر) آلمان FISCHER Mess- und Re...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع س...

فروش انواع محصولات Fischer (فيسچر-فيشر) آلمان FISCHER Mess- und Re...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع س...

فروش انواع محصولات Haskel هاسکل آمريکا

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: مدل ASF 35 ...

فروش انواع محصولات adel system ، ادل سيستم ايتاليا (www.adelsystem.c...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع من...

فروش انواع محصولات اينفينئون Infineon آلمان (www.infineon.com )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع IGBT...

فروش انواع ماژول IGBT

فروش انواع ماژول IGBT شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معر...

فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )

پنل کنترلر شرکت AKO آکو اسپانيا کابل گرمايي شرکت AKO آکو اسپانيا کابل heating شرکت AKO آکو...

فروش انواع موتور و گيربکس ، ويتنشتين WITTENSTEIN آلمان (www.witte...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: WITTENSTEIN alp...

پیامک تبلیغاتی و اطلاع رسانی انبوه با رایگان اس ام اس Ray...

پیامک تبلیغاتی و اطلاع رسانی انبوه با رایگان اس ام اس RayganSMS سامانه پیامکی RayganSMS یک...

طراحی ربات تلگرام طلا

پیشرفته ترین ربات معاملات در ایران طراحی ربات مظنه طلا طراحی ربات قیمت طلا برنام...

فروش انواع plastim (پلاستيم) ترکيهwww.plastim.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع plas...

فروش انواع محصولات HO Hsing (اوهسينگ) تايوان http://www.hohsing.com.tw

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع...

فروش انواع محصولات Elodrive آلمان (http://www.elodrive.de/ )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد مدل ANT-04C1E...

فروش انواع محصولات LONG SHENQ (لانگ شنگ تايوان) www.longshenq.en.taiwa...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع L...

فروش انواع محصولات HK instruments (HK فنلاند) (اچ کي اينسترومنت...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع تر...

فروش انواع محصولات ايسکرا Iskra اسلووني(www.iskra-agv.cz)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع آ...

فروش انواع رله هاي فلگ و رله پرچم تور TOR ايتاليا ( رله Torr...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع لوازم اندازه گيري FC Misure و Unidata ايتاليا (يون...

فروش انواع محصولات UNIDATA يوني ديتا ايتاليا و FC Misure ايتاليا شامل: انواع لوازم اندا...

فروش انواع رله هاي TecSystem ايتاليا ( تک سيستم ايتاليا) (www.te...

فروش انواع محصولات TecSystem ايتاليا ( تک سيستم ايتاليا) شامل: انواع رله هاي TECSYSTEMايتا...

فروش انواع ميتر روالکو Revalco ايتاليا

فروش انواع محصولات Revalco ايتاليا (روالکو ايتاليا)شامل: انواع لوازم اندازه گيري آنا...

فروش انواع رله Selco سلکو دانمارک (www.selco.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: رله سلکو...

: فروش انواع ميتر FASE فيز ايتاليا (شرکت FASE (FASE Sas di Eugenio ...

فروش انواع محصولات FASE ايتاليا (فيز ايتاليا)شامل: انواع لوازم اندازه گيري آنالوگ FA...

فروش انواع منبع تغذيه و مبدل مور الکترونيک Murr Elektronik آلم...

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع محصولات MurrElektronik مور الکترونيک آلمان (www.murrele...

رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ت...

فروش انواع محصولات Fine Tek تايوان (www.fine-tek.com)

محصولات Fine Tek تايوان محصولات فاين تک تايوان انواع سوئيچ موقعيت Fine Tek تايوان انواع ...

فروش انواع محصولات Pem انگليس (http://www.pemuk.com/)

انواع ترانس Pem انگليس انواع سنسور Pem انگليس انواع سنسور هال افکت Pem انگليس انواع ت...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

تراش پكينگ پلي يورتان

گروه صنعتي کيا صنعت هيوا با تکيه بر تجربه چندين ساله خود قادر به طراحي و ساخت انواع ...

تراشکاري قطعات پليمري و تفلوني

گروه صنعتي کيا صنعت هيوا با تکيه بر تجربه چندين ساله خود قادر به طراحي و ساخت انواع ...

گايد رينگ تفلون کربن GUID RING PTFE CARBON

گروه صنعتي کيا صنعت هيوا با تکيه بر تجربه چندين ساله خود قادر به طراحي و ساخت انواع ...

رينپ والو

گروه صنعتي کيا صنعت هيوا با تکيه بر تجربه چندين ساله خود قادر به طراحي و ساخت انواع ...

گايد رينگ تفلون کربن GUID RING PTFE CARBON

گروه صنعتي کيا صنعت هيوا با تکيه بر تجربه چندين ساله خود قادر به طراحي و ساخت انواع ...

تور مسقط

اقامت در هتل با صبحانه - پرواز رفت و برگشت عمان اير - ترانسفر - گشت شهري شروع قيمت از...

تور کردستان

تور 3 شب و 4 روز رفت و برگشت با پرواز سه شب اقامت در هتل 4ستاره ...

تراشکاري قطعات پليمري و تفلوني

گروه صنعتي کيا صنعت هيوا با تکيه بر تجربه چندين ساله خود قادر به طراحي و ساخت انواع ...

تور آفري عمان-آسمان پرستاره پرشيا

براي اطلاع از آخرين آفري هاي مسقط و صلاله با شماره 02122887100 داخلي 125 (خانم صالحي ) و يا 0...

آگهی های شرکت برق و صنعت شاهین

فروش انواع محصولات HO Hsing (اوهسينگ) تايوان http://www.hohsing.com.tw

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع...

فروش انواع محصولات LONG SHENQ (لانگ شنگ تايوان) www.longshenq.en.taiwa...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع L...

فروش انواع محصولات Adler Spa آدلر ايتاليا (www.Adlerspa.com)

فروش انواع محصولات Adler Spa آدلر ايتاليا (www.Adlerspa.com) شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از ...

Raychem

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از م...

فروش انواع محصولات Ebro Armaturen ابرو آرماتورن آلمان (www.ebro-arm...

فروش انواع محصولات Ebro Armaturen ابرو آرماتورن آلمان (www.ebro-armaturen.com ) شرکت برق و صنعت شاه...

Raychem

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از م...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )

پنل کنترلر شرکت AKO آکو اسپانيا کابل گرمايي شرکت AKO آکو اسپانيا کابل heating شرکت AKO آکو...

فروش انواع محصولات Elodrive آلمان (http://www.elodrive.de/ )

فروش انواع محصولات Elodrive الودرايو آلمان www.elodrive.de شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي...

فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurod...

انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (Gearmotors and Freque...

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

محصولات France Paratonners فرانسه

فروش انواع محصولات France Paratonners فرانسه ( فرنس پاراتونرز فرانسه) https://france-paratonnerres.com/ ...

فروش انواع محصولات Haskel هاسکل آمريکا

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: مدل ASF 35 ...

فروش انواع محصولات اينفينئون Infineon آلمان (www.infineon.com )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع IGBT...

فروش انواع محصولات Fischer (فيسچر-فيشر) آلمان FISCHER Mess- und Re...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع س...

فروش انواع محصولات Fischer (فيسچر-فيشر) آلمان FISCHER Mess- und Re...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع س...

فروش انواع محصولات Haskel هاسکل آمريکا

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: مدل ASF 35 ...

فروش انواع محصولات adel system ، ادل سيستم ايتاليا (www.adelsystem.c...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع من...

فروش انواع محصولات اينفينئون Infineon آلمان (www.infineon.com )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع IGBT...

فروش انواع ماژول IGBT

فروش انواع ماژول IGBT شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معر...

فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )

پنل کنترلر شرکت AKO آکو اسپانيا کابل گرمايي شرکت AKO آکو اسپانيا کابل heating شرکت AKO آکو...

فروش انواع موتور و گيربکس ، ويتنشتين WITTENSTEIN آلمان (www.witte...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: WITTENSTEIN alp...

فروش انواع plastim (پلاستيم) ترکيهwww.plastim.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع plas...

فروش انواع محصولات HO Hsing (اوهسينگ) تايوان http://www.hohsing.com.tw

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع...

فروش انواع محصولات Elodrive آلمان (http://www.elodrive.de/ )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد مدل ANT-04C1E...

فروش انواع محصولات LONG SHENQ (لانگ شنگ تايوان) www.longshenq.en.taiwa...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع L...

فروش انواع محصولات HK instruments (HK فنلاند) (اچ کي اينسترومنت...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع تر...

فروش انواع محصولات ايسکرا Iskra اسلووني(www.iskra-agv.cz)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع آ...

فروش انواع رله هاي فلگ و رله پرچم تور TOR ايتاليا ( رله Torr...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع لوازم اندازه گيري FC Misure و Unidata ايتاليا (يون...

فروش انواع محصولات UNIDATA يوني ديتا ايتاليا و FC Misure ايتاليا شامل: انواع لوازم اندا...

فروش انواع رله هاي TecSystem ايتاليا ( تک سيستم ايتاليا) (www.te...

فروش انواع محصولات TecSystem ايتاليا ( تک سيستم ايتاليا) شامل: انواع رله هاي TECSYSTEMايتا...

فروش انواع ميتر روالکو Revalco ايتاليا

فروش انواع محصولات Revalco ايتاليا (روالکو ايتاليا)شامل: انواع لوازم اندازه گيري آنا...

فروش انواع رله Selco سلکو دانمارک (www.selco.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: رله سلکو...

: فروش انواع ميتر FASE فيز ايتاليا (شرکت FASE (FASE Sas di Eugenio ...

فروش انواع محصولات FASE ايتاليا (فيز ايتاليا)شامل: انواع لوازم اندازه گيري آنالوگ FA...

فروش انواع منبع تغذيه و مبدل مور الکترونيک Murr Elektronik آلم...

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع محصولات MurrElektronik مور الکترونيک آلمان (www.murrele...

رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ت...

فروش انواع محصولات Fine Tek تايوان (www.fine-tek.com)

محصولات Fine Tek تايوان محصولات فاين تک تايوان انواع سوئيچ موقعيت Fine Tek تايوان انواع ...

فروش انواع محصولات Pem انگليس (http://www.pemuk.com/)

انواع ترانس Pem انگليس انواع سنسور Pem انگليس انواع سنسور هال افکت Pem انگليس انواع ت...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع plastim (پلاستيم) ترکيهwww.plastim.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع plas...

فروش انواع محصولات HO Hsing (اوهسينگ) تايوان http://www.hohsing.com.tw

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع...

فروش انواع محصولات Elodrive آلمان (http://www.elodrive.de/ )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد مدل ANT-04C1E...

فروش انواع محصولات LONG SHENQ (لانگ شنگ تايوان) www.longshenq.en.taiwa...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع L...

فروش انواع محصولات HK instruments (HK فنلاند) (اچ کي اينسترومنت...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع تر...

فروش انواع محصولات ايسکرا Iskra اسلووني(www.iskra-agv.cz)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع آ...

فروش انواع رله هاي فلگ و رله پرچم تور TOR ايتاليا ( رله Torr...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع لوازم اندازه گيري FC Misure و Unidata ايتاليا (يون...

فروش انواع محصولات UNIDATA يوني ديتا ايتاليا و FC Misure ايتاليا شامل: انواع لوازم اندا...

فروش انواع رله هاي TecSystem ايتاليا ( تک سيستم ايتاليا) (www.te...

فروش انواع محصولات TecSystem ايتاليا ( تک سيستم ايتاليا) شامل: انواع رله هاي TECSYSTEMايتا...

فروش انواع ميتر روالکو Revalco ايتاليا

فروش انواع محصولات Revalco ايتاليا (روالکو ايتاليا)شامل: انواع لوازم اندازه گيري آنا...

فروش انواع رله Selco سلکو دانمارک (www.selco.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: رله سلکو...

آگهی های ویژه ی بخش نرم افزار

آنتی ویروس

آزمايشگاه تحقيقات ويروس‌های رايانه‌ای ايمن يا ".I.C.V.L" در شرکت مهندسی مهران ر...

آموزشگاه کامپیوتر پايا

* بیش از 17 سال تجربه درخشان آموزشی * استفاده از تجهیزات بروز و پیشرفته * تحت ن...

مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

مجتمع فنی تهران مأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار کتب، نش...

تبلت و لپ تاپ تاپ سان

شرکت پارسه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲فعالیت تخصصی خود را در زمینه نوت بوک بصورت فروش...

دانلود ماژول دات نت نیوک

دانلود رایگان ماژول های دات نت نیوک

دانلود سوالات آزمون کنکورکارشناسی ارشد

دانلود سوالات آزمون کنکورکارشناسی ارشد دانلود نمونه سوالات کنکوری (کاردانی به کا...

فروش انواع سرور مجازی

فروش انواع سرور مجازی با کانفیگ سی سی پراکسی و ان تی تی پلاس نصب و پشتیبانی رایگا...

نصب ، اجرا ، راه اندازی و پشتیانی شبکه

پشتیبانی 24 ساعته از شبکه کامپیوتری سازمان تان را به ما بسپارید ارایه کلیه خدمات تخ...

طراحی و اجرای شبکه های کام‍‍‍پیوتری

طراحی واجرای شکه های کامپیوتری Active , pasive مشاوره support

طراحی سایت حرفه ای با نام زیبا برای سایت

طراحی وب سایت حرفه ای با کیفیت عالی و تضمینی با هر بودجه ای توسط گروه تبلیغاتی پرست...

طراحی وب سایت

طراحی حرفه ای سایت با جدیدترین کد های جاوا اسکریپت http://www.cms-iran.com/

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل سازه حساب سازه حساب اولین و جامعترین...

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها سازه حساب قابلیت ها : 1. تحت وی...

نرم افزارحسابداري ويژه فروشگاههاي موتورسيکلت

نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاهها ونمایندگی های موتورسیکلت سازه حساب سازه حساب : ...

نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان

سازه حساب نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان قابليت ها: 1.تحت ويندوز vista –xp-2000-98 2.ت...

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری سازه حساب سازه حساب ، تولید کننده جامع تر...

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو سازه حساب قابل استفاده در نمایندگیهای ...

نرم افزار حسابداری سنگبریها وسنگفروشیها

نرم افزارحسابداری سنگ بري و سنگ فروشي سازه حساب ويژگيها : 1- تحت ويندوز ( 2000 – Xp – Vis...

فیلترهای مصرفی دیزل ژنراتور های ولوو در ایران

FLEETGUARD FILTER IN IRAN معرفی: در سال 1379 مجموعه عظیم پیشرو یدک اقدام به واردات حرفه ای ترین ...

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو با کاربري آسان و محيطي ساده و کاربرپسند براي اصناف م...

فروش ویژه لایسنس نسخه های اصلی Adobe

فروش ویژه لایسنس اصلی محصولات کمپانی Adobe نسخه اصلی محصولات شرکت Adobe شامل دسته های ...

فروش ویژه لایسنس نرم افزار های اصل

فروش ویژه لایسنس اصل محصولات کمپانی های معتبر نرم افزاری شامل Microsoft, Adobe, Corel, SAP, AutoDes...

آگهی های ویژه ی بخش کامپیوتر

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل سازه حساب سازه حساب اولین و جامعترین...

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها سازه حساب قابلیت ها : 1. تحت وی...

نرم افزارحسابداري ويژه فروشگاههاي موتورسيکلت

نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاهها ونمایندگی های موتورسیکلت سازه حساب سازه حساب : ...

نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان

سازه حساب نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان قابليت ها: 1.تحت ويندوز vista –xp-2000-98 2.ت...

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری سازه حساب سازه حساب ، تولید کننده جامع تر...

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو سازه حساب قابل استفاده در نمایندگیهای ...

نرم افزار حسابداری سنگبریها وسنگفروشیها

نرم افزارحسابداری سنگ بري و سنگ فروشي سازه حساب ويژگيها : 1- تحت ويندوز ( 2000 – Xp – Vis...

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو با کاربري آسان و محيطي ساده و کاربرپسند براي اصناف م...

فروش ویژه لایسنس نسخه های اصلی Adobe

فروش ویژه لایسنس اصلی محصولات کمپانی Adobe نسخه اصلی محصولات شرکت Adobe شامل دسته های ...

فروش ویژه لایسنس نرم افزار های اصل

فروش ویژه لایسنس اصل محصولات کمپانی های معتبر نرم افزاری شامل Microsoft, Adobe, Corel, SAP, AutoDes...