نقشه ی سایت لیست جستجوهای انجام شده
مهمان محترم خوش آمدید!


 
تبلیغات
 

سیستم تبلیغاتی داسار

 
پکیج های تبلیغاتی
رایگان
قیمت : ۰ ریال
قیمت تصویر : ۰ ریال
مدت اعتبار : ۳۱ روز

آخرین اخبار
نتيجه اي يافت نگرديد
پشتیبانی

تبلیغات رایگان
اعجاز بیان
التاش
فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurodrive.com)
کامپیوتر ::نرم افزار
stars
فروش انواع محصولات   sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurodrive.com)

انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Gearmotors and Frequency Inverters)
انواع موتورهاي دنده اي مارپيچ سري R شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Helical Gearmotor R Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي شفتي موازي مارپيچي سري F شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Parallel Shaft Helical Gearmotor F series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي چرخ دنده اي گونيايي – مارپيچي سري K شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Helical-bevel Gearmotor K Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي چرخ دنده اي مارپيچي – کرمي سري S شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Helical-worm Gearmotor S Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي چرخ دنده اي اسپيروپلن سري W شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Spiroplan® Gearmotor W Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع قطعات دنده فولادي ضد زنگ موتورهاي چرخ دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Stainless Steel Gear Units) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده سرعت متغير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(VARIMOT® Variable Speed Gearmotor) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع لوازم جانبي موتورها شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع TorqLOC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع متغيرهاي صنايع غذايي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Food Industry Option Package) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نوار نقاله پيچ شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Screw conveyor) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي AC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(AC Motor DRE../DRS../DRP../DRN.. Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي AC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(AC Motor DT/DV Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع درايوهاي آسپتيک داس شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Aseptic Drives DAS Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع لوازم جانبي و گزينه ها براي موتورها شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Accessories and Options for Motors) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتر فرکانس MOVITRAC سري MC07B ، LTE-B و LTP-B شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(MOVITRAC® Frequency Inverter) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتر درايو شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(MOVIDRIVE® Drive Inverter) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتر درايو سري B شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(MOVIDRIVE® B Drive Inverter) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موقعيت ياب Bus شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Bus Positioning) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Flying Saw شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کنترل کننده جرثقيل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Crane Control) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع دوربين الکترونيکي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Electronic Cam) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
مبدل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
کانورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
مبدل فرکانس شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
موتور DC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع مدول هاي موقعيت ياب (Modulo Positioning) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Storage / Retrieval System شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ميز موقعيت ياب (Table Positioning) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع محاسبه گر سيم پيچ (Winding Calculator) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع فشارسنج تهويه مرکزي (Constant Tension Central Winder) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Bus positioning شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزار هاي Flying saw شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Crane control شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Electronic cam شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Modulo positioning شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Storage and retrieval system شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Table positioning شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي Winding calculator شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزارهاي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
Constant tension center winder شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
Servo Gear Unit / Geared Servomotor شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Low backlash Servo Gear Unit / Servo شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Gearmotor PSF/PSC/BSF Series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع System Solutions with Servo Gearmotors شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي تطبيق پذير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(CMP Synchronous Servomotors) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي تطبيق پذير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(CM / DS Synchronous Servomotors) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سرو اينورتر هاي MOVIAXIS® Multi-Axis Servo Inverter شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سرو اينورتر هاي MOVIDRIVE® Single-Axis Servo Inverter شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سوييچ درايورهاي Drives MOVIMOT® / MOVI-SWITCH شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي دنده اي MOVIMOT Gearmotor with Integrated شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورتور فرکانسي Frequency Inverter شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده اي MOVI-SWITCH® Gearmotor with Integrated شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع عملگرهاي سوييچي محافظتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
Switching-Protection Function شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Fieldbus Interface / Field Distributor MOVIMOT شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سيستم هاي درايو مکاترونيک سري شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
DBC , DAC , DSC (MOVIGEAR® Mechatronic Drive System) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سيستمهاي درايو مکاترونيک سري MC, SC , FC , SDC (MOVIPRO) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع MOVITRANS شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع دنده هاي صنعتي سري شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
X, MC, ML, P..2, P.MC, M (Industrial Gears) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع MOVITOOLS MotionStudio شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کاتالوگ هاي الکترونيکي و سيستم هاي مهندسي (Electronic Catalog & System Engineering / SEW Workbench) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کنترل کننده هاي موقعيت شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(IPOS® Positioning and sequence control) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع EPLAN شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع SIMATIC STEP 7 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع تکنولوژي کنترل (MOVI-PLC® Control Technology) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نرم افزار MOVI-PLC® Application شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Simple and flexible I/O Expansion شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ترمينال ساده و انعطاف پذير Simple and flexible I/O Expansion شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع درايور ترمينال عملگرهاي DOP (Simple and flexible I/O Expansion) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اترنت صنعتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
(Industrial Ethernet) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع EtherCAT شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع rechte motorreductor مدل R57/II2GD EDRE100M4/3GD/KCC/AL شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع آداپتور Interface adapter USB11A شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Optie FSC11B kompl شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کانورتر converter MLA12B/II3D 18214762 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع برک brake (8672660) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Complete brake bmg8 1841262 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور کاهنده راست گرد right engine reducer (R57/II2GD EDRE100M4/3GD/KCC/AL) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Interface adapter USB11A مدل 8248311 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Optie FSC11B kompl مدل 18207162 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کانورتر converter MLA12B/II3D 18214762 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کابل Prefabricated cable شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ريسالور resolver شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Precast cable شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع Encoder and resolver with a plug شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور دنده اي سري K (Gear motor K series) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس حلزوني شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس آويز شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس کراينول شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع الکترو موتور پايه دار شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس دور متغير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس خورشيدي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس Bevel شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس صنعتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس کرانويل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ميلي اهم متر Model 310 شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ميگر سري 7015IN و 6212AIN و 4104 IN و 6210 IN و 2803 IN و 1851 IN و 6305A IN شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع ارت سنج شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع صوت سنج شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع نورسنج شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع تستر هاي ولتاژ برق فشار قوي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس شفت مستقيم شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورگيربکس هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع الکتروگيربکس شافت مستقيم شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع چرخ دنده هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس تک شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع الکتروگيربکس کوپله شده شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور سرعت متغير شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتورهاي دنده اي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور هاي AC-DC شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سروو شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع سافت استارتر ها شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع اينورترهاي AC – DC – SERVO شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
پروگرام شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع منابع تغذيه سوئيچنگ شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع HMI و مانيتور هاي صنعتي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع قطعات داخلي اينورتر هاي SEW ( اي جي بي تي – تريستور – پل ديود – سي پي يو – برد قدرت – کي پد – برد کنترل ) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع قطعات داخلي سافت استارت SEW ( تريستر – سي پي يو – برد قدرت – برد کنترل – رله هاي باي پس ) شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع فرکانس اينورتر 0.75 کيلو وات شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور DC، موتور دنده شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور و انتقال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع کارت هاي الکترونيکي شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع SEW Movidrive شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع مبدل هاي قدرت شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع موتور گيربکس هليکال شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس فلنج دار شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
انواع گيربکس کرانويل شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان
شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان

همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.seweurodrive.com
www.Shahin-co.ir

موتور SEW ،نماينده SEW Eurodrive ، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP
شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،
ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،
انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200
هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،
دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمان سنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمان سنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمان پتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمان لودسل Erhardt-Leimer آلمان لود سل کششي Erhardt-Leimer آلمان لودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02
انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003
انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن
،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -
سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it
مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR
مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz


شرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت:www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir
کلمات کليدي
نماينده sew eurodrive
نماينده سو يورو درايو
انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر (Gearmotors and Frequency Inverters)
انواع موتورهاي دنده اي مارپيچ سري R (Helical Gearmotor R Series)
انواع موتورهاي شفتي موازي مارپيچي سري F (Parallel Shaft Helical Gearmotor F series)
انواع موتورهاي چرخ دنده اي گونيايي – مارپيچي سري K (Helical-bevel Gearmotor K Series)
انواع موتورهاي چرخ دنده اي مارپيچي – کرمي سري S (Helical-worm Gearmotor S Series)
انواع موتورهاي چرخ دنده اي اسپيروپلن سري W (Spiroplan® Gearmotor W Series)
انواع قطعات دنده فولادي ضد زنگ موتورهاي چرخ دنده اي (Stainless Steel Gear Units)
انواع موتور دنده سرعت متغير (VARIMOT® Variable Speed Gearmotor)
انواع لوازم جانبي موتورها (Accessories / Options)
انواع TorqLOC
انواع متغيرهاي صنايع غذايي (Food Industry Option Package)
انواع نوار نقاله پيچ (Screw conveyor)
انواع موتورهاي AC (AC Motor DRE../DRS../DRP../DRN.. Series)
انواع موتورهاي AC (AC Motor DT/DV Series)
انواع درايوهاي آسپتيک داس (Aseptic Drives DAS Series)
انواع لوازم جانبي و گزينه ها براي موتورها (Accessories and Options for Motors)
انواع اينورتر فرکانس MOVITRAC سري MC07B ، LTE-B و LTP-B (MOVITRAC® Frequency Inverter)
انواع اينورتر درايو (MOVIDRIVE® Drive Inverter)
انواع اينورتر درايو سري B (MOVIDRIVE® B Drive Inverter)
انواع موقعيت ياب Bus (Bus Positioning)
انواع Flying Saw
انواع کنترل کننده جرثقيل (Crane Control)
انواع دوربين الکترونيکي (Electronic Cam)
انواع مدول هاي موقعيت ياب (Modulo Positioning)
انواع Storage / Retrieval System
انواع ميز موقعيت ياب (Table Positioning)
انواع محاسبه گر سيم پيچ (Winding Calculator)
انواع فشارسنج تهويه مرکزي (Constant Tension Central Winder)
انواع نرم افزارهاي Bus positioning
انواع نرم افزار هاي Flying saw
انواع نرم افزارهاي Crane control
انواع نرم افزارهاي Electronic cam
انواع نرم افزارهاي Modulo positioning
انواع نرم افزارهاي Storage and retrieval system
انواع نرم افزارهاي Table positioning
انواع نرم افزارهاي Winding calculator
انواع نرم افزارهاي Constant tension center winder
انواع موتورهاي دنده اي Servo Gear Unit / Geared Servomotor
انواع Low backlash Servo Gear Unit / Servo
انواع موتور دنده اي (Gearmotor PSF/PSC/BSF Series)
انواع System Solutions with Servo Gearmotors
انواع موتورهاي تطبيق پذير (CMP Synchronous Servomotors)
انواع موتورهاي تطبيق پذير (CM / DS Synchronous Servomotors)
انواع سرو اينورتر هاي MOVIAXIS® Multi-Axis Servo Inverter
انواع سرو اينورتر هاي MOVIDRIVE® Single-Axis Servo Inverter
انواع سوييچ درايورهاي Drives MOVIMOT® / MOVI-SWITCH
انواع موتورهاي دنده اي MOVIMOT Gearmotor with Integrated
انواع اينورتور فرکانسي Frequency Inverter
انواع موتور دنده اي MOVI-SWITCH® Gearmotor with Integrated
انواع عملگرهاي سوييچي محافظتي Switching-Protection Function
انواع Fieldbus Interface / Field Distributor MOVIMOT
انواع سيستم هاي درايو مکاترونيک سري DBC , DAC , DSC (MOVIGEAR® Mechatronic Drive System)
انواع سيستمهاي درايو مکاترونيک سري MC, SC , FC , SDC (MOVIPRO)
انواع MOVITRANS
انواع دنده هاي صنعتي سري X, MC, ML, P..2, P.MC, M (Industrial Gears)
انواع MOVITOOLS MotionStudio
انواع کاتالوگ هاي الکترونيکي و سيستم هاي مهندسي (Electronic Catalog & System Engineering / SEW Workbench)
انواع کنترل کننده هاي موقعيت (IPOS® Positioning and sequence control)
انواع EPLAN
انواع SIMATIC STEP 7
انواع تکنولوژي کنترل (MOVI-PLC® Control Technology)
انواع نرم افزار MOVI-PLC® Application
انواع Simple and flexible I/O Expansion
انواع ترمينال ساده و انعطاف پذير Simple and flexible I/O Expansion
انواع درايور ترمينال عملگرهاي DOP (Simple and flexible I/O Expansion)
انواع اترنت صنعتي (Industrial Ethernet)
انواع EtherCAT
انواع rechte motorreductor مدل R57/II2GD EDRE100M4مشخصات آگهی دهنده
نام و نام خانوادگی : شرکت برق و صنعت شاهین
تلفن :
تاریخ انقضا : ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ و ۰۳ دقیقه
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : تهران - خ انقلاب - خ نجات الهي
بازدید : 108 مرتبه
تماس با آگهی‌دهنده (شرکت برق و صنعت شاهین)
در مورد: فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurodrive.com)

نام شما:
ایمیل:
موبایل:
تلفن :
متن:
جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.
ارسال آگهی برای دوستان

عنوان ایمیل:
ایمیل:
جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.

همه آگهی‌های این شخص
جستجو های مرتبط
[ انواع ] [ آلمان ] [ درايو ] [ eurodrive ] [ کانکتور ] [ موتورهاي ] [ موتور ] [ تراساکي ] [ erhardt ] [ trasaki ] [ سنسور ] [ leimer ] [ تغذيه ] [ series ] [ gearmotor ] [ محصولات ] [ افزارهاي ] [ اينورتر ] [ گيربکس ] [ positioning ] [ servo ] [ آلمان، ] [ ايتاليا ] [ inverter ] [ نماينده ] [ آلمانانواع ] [ ماژول ] [ کنترل ] [ انکودر ] [ system ] [ control ] [ ژاپن،انواع ] [ موقعيت ] [ ترانس ] [ helical ] [ فيلتر ] [ فرکانس ] [ drive ] [ جريان ] [ کنترلر ] [ ترانسديوسر ] [ سوئيچ ] [ باطري ] [ کانورتر ] [ شارژر ] [ movidrive® ] [ ترمينال ] [ صنعتي ] [ expansion ] [ ،انواع ] [ flexible ] [ افزار ] [ electronic ] [ مارپيچي ] [ simple ] [ motor ] [ frequency ] [ لوازم ] [ الکترونيکي ] [ mecair ] [ کننده ] [ دتکتور ] [ مکاترونيک ] [ سيستم ] [ عملگرهاي ] [ constant ] [ tension ] [ winder ] [ موتورها ] [ قطعات ] [ لودسل ] [ interface ] [ integrated ] [ movimot ] [ servomotors ] [ synchronous ] [ بريکر ] [ تطبيق ] [ هليکال ] [ ورودي ] [ calculator ] [ متغير ] [ crane ] [ جانبي ] [ flying ] [ durbal ] [ italweber ] [ industrial ] [ مولتي ] [ modulo ] [ storage ] [ winding ] [ table ] [ gearmotors ] [ سيگنال ] [ 7kg6000 ] [ drives ] [ retrieval ] [ schultz ] [ kubler ] [ شولتز ] [ ducati ] [ automation ] [ edre100m4 ] [ ii2gd ] [ filter ] [ کنتاکتور ] [ ولتاژ ] [ هانيول ] [ power ] [ magnet ] [ unipower ] [ anderson،انواع ] [ حفاظتي ] [ accessories ] [ options ] [ شوهمن ] [ schuhman ] [ خروجي ] [ bevel ] [ سيگنالي ] [ international ] [ زيمنس ] [ کوبلر ] [ linde ] [ leine ] [ ترانسفور ] [ shahin ] [ ماتور ] [ samwha ] [ balluff ] [ edpترانسديوسر ] [ itمدل ] [ ايزولاتور ] [ ترانسفورماتور ] [ بالوف ] [ بارسنج ] [ ايمني ] [ انتقال ] [ هاسينگ ] [ داخلي ] [ ولتاژي ] [ همچنين ] [ فکتور ] [ microidea ] [ کواکس ] [ جرياني ] [ pisco ] [ vmd420 ] [ sanco ] [ مادگي ] [ 7kg600 ] [ کوييت ] [ المان ] [ 6gefdmaa32 ] [ actuator ] [ lfe10 ] [ ترازاکي ] [ earth ] [ مادولار ] [ profibus ] [ traco ] [ دمپر، ] [ joventa ] [ اينکودر ] [ oliver ] [ ايتال ] [ 002ترانسديوسر ] [ رگولاتور ] [ سيلينگ ] [ ترموکوپل ] [ پاور، ] [ ipos® ] [ جرثقيل ] [ movitrac® ] [ دوربين ] [ محاسبه ] [ فشارسنج ] [ mc07b ] [ movitrac ] [ آسپتيک ] [ aseptic ] [ گزينه ] [ motors ] [ تهويه ] [ مرکزي ] [ multi ] [ moviaxis® ] [ single ] [ سوييچ ] [ درايورهاي ] [ solutions ] [ backlash ] [ central ] [ center ] [ geared ] [ servomotor ] [ درايوهاي ] [ conveyor ] [ spiroplan® ] [ اسپيروپلن ] [ فولادي ] [ stainless ] [ steel ] [ گونيايي ] [ shaft ] [ inverters ] [ مارپيچ ] [ موازي ] [ parallel ] [ units ] [ varimot® ] [ option ] [ industry ] [ package ] [ نقاله ] [ screw ] [ غذايي ] [ صنايع ] [ variable ] [ speed ] [ torqloc ] [ متغيرهاي ] [ movimot® ] [ switch ] [ اترنت ] [ درايور ] [ ethernet ] [ ethercat ] [ rechte ] [ انعطاف ] [ application ] [ eplan ] [ simatic ] [ تکنولوژي ] [ technology ] [ motorreductor ] [ adapter ] [ cable ] [ brake ] [ resolver ] [ کرانويل ] [ مستقيم ] [ mla12b ] [ converter ] [ usb11a ] [ optie ] [ fsc11b ] [ kompl ] [ sequence ] [ workbench ] [ function ] [ protection ] [ fieldbus ] [ field ] [ distributor ] [ switching ] [ محافظتي ] [ اينورتور ] [ فرکانسي ] [ switch® ] [ سوييچي ] [ movigear® ] [ mechatronic ] [ کاتالوگ ] [ مهندسي ] [ catalog ] [ engineering ] [ motionstudio ] [ movitools ] [ سيستمهاي ] [ movipro ] [ movitrans ] [ gears ] [ الکتروگيربکس ]
تازه های کامپیوتر

آموزش برنامه نویسی با پاورمیل ، اپراتوری cnc ، پاورشیپ و ...

این مجموعه با رویکردی کاملاً متفاوت در کشور اقدام به تهیه پک تخصصی آموزش کارگاهی P...

ارائه انواع لیبل ریبون و کاغذهای حرارتی

ارایه کاغذ حرارتی ( رول حرارتی ) و کاغذی در عرض های 49.50.54.57.59.78.79.108 و ... در متراژ ، چاپ و...

شرکت طراحی سایت و اپلیکیشن های موبایل در مازندران

طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل شرکت طراوان با داشتن رزومه ای قابل اتکا و مطمئن در طی ...

خرید لپ تاپ ،تبلت ، کارتریج ، پرینتر و قطعات کامپیوتر ب...

شرکت ایران آل این وان مرجع تخصصی فروش کالای دیجیتال یکی از بهترین و به روز ترین ف...

گروه انفورماتیک تهران

هنگامی که سیستم شما دچار مشکل خیلی حاد میشود چاره ای جز مشورت با متخصصان خدمات کامپ...

فروش انواع ماشین های اداری وکاغذ وفروش کارتريج،فروش کا...

فروشگاه اینترنتی محاشاپ ما تکنولوژی را تحت کنترل شما در می آوریم. ماموریت فروشگ...

شرکت تجهیز شبکه صمیم

مجموعه تجهیز شبکه صمیم فعال در زمینه تولید تجهیزات شبکه فیبر نوری وکامپیوتری ؛ فرو...

خرید و فروش گاو صندوق اداری،گاو صندوق نسوز، ضد سرقت کاو...

گروه صنعتی کاوه در زمینه خرید و فروش انواع ***گاوصندوق های اداری*** *** ئزئینی *** *** ن...

رنگ پارس پامچال

بازرگانی رنگ محمدي از سال ١٣٥٨ فعاليت خود را آغاز كرده و تاكنون در زمينه فروش رنگها...

نرم افزار مدیریت مدرسه

نرم افزار مدیریت هوشمند مدارس و اتوماسیون مدرسه گروه طلای نرم متخصص در امور هوشمن...

شتاب شبکه متمرکز آگهی های کشور

شبکه شتاب مشاور شما در امور تبلیغاتی اعم از : انمایش بیلبورد های تبلیغاتی توضیح ب...

تلويزيون 65 اينچ و OLED اسمارت سوني

ارسال مستقيم از بازار شهر بانه *** هزينه ارسال بعهده خريدار ميباشد *** پاسخگويي بصو...

تيرچه پيش تنيده

تيرچه پيش تنيده شرکت بتن پيش فشرده ايران اولين و بزرگترين واحد توليد کننده قطعات ب...

شارژ و تشخيص ، رفع ايراد و تعمير کارتریج های لیزری و لیز...

******مرکز تخصصی شارژ کارتریج های لیزری و لیزری رنگی***** برند:HP- CANON-SAMSUNG- BROTHER-SHARP-PANASONIC...

کانکتور ، کانکتور صنعتی ، کانکتور نظامی

تهران پرتو نماینده فروش کانکتور نظامی و صنعتی در ایران با بیش از 15 سال سابقه کاری م...

تور رامسر لاهیجان ویژه نوروز

تور رامسر لاهیجان ویژه نوروز

تور رامسر لاهیجان ویژه نوروز

تور رامسر لاهیجان ویژه نوروز

کلیه وقت های سفارت حوزه ی شنگن

کلیه وقت های سفارت حوزه ی شنگن

تور زمینی وان ترکیه ویژه نوروز

تور زمینی وان ترکیه ویژه نوروز

آموزش عملي تنظيم موتور و دياگ

در اين دوره کاراموزان تسلط کامل به مراحل عيب يابي در خودروهاي انژکتوري با ابزار د...

تور تهرانگردي

کميسيون و تخفيف ويژه مسافرين جهت کسب اطلاعات بيشتر با 09017226422 و يا 02122887100 داخلي 102-104...

سالن زيبايي

سالن زيبايي ايسان محيطي زيبا و صميمي با تيمي مجرب آماده خدمت رساني به شما عزيزان م...

نرم افزار مديريت مدارس

نرم افزار مديريت هوشمند مدارس توانا پکيج نرم افزاري جامع هوشمندسازي مدارس و آموزش...

تور سرعين اردبيل

جهت کسب اطلاعات بيشتر با 02122887100 تماس حاصل نماييد

تور سوئيس ترکيه

براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 02122887100 تماس حاصل نماييد

نرم افزار ارسال اتوماتيک آگهي به سايتها

نرم افزار درج آگهي رايگان اتوماتيک در سايتهاي آگهي رايگان اولين و تنها نرم افزار ه...

سالن زيبايي

سالن زيبايي ايسان محيطي زيبا و صميمي با تيمي مجرب آماده خدمت رساني به شما عزيزان م...

آموزش ecu مازندران

قويترين مرکز آموزش تعميرات ايسيو –ECU جزو بهترين هاي اين حرفه در شهر خودتان باشيد ...

تيرچه پيش ساخته استاندارد

*تيرچه پيش تنيده را گران نخريد* شرکت بتن پيش فشرده ايران اولين و بزرگترين واحد تولي...

تيرچه

*تيرچه پيش تنيده را گران نخريد* شرکت بتن پيش فشرده ايران اولين و بزرگترين واحد تولي...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (پانل اير سابق) اولين و بزرگترين واحد توليد کننده قطعات بت...

آموزش ecu در بابل

گروه فني پويا خودرو مفتخر است که با بيش از 10 سال تجربه در زمينه آموزش تعميرات ECU به ص...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (با مديريت آقاي مهندس اکبر دانشگر) اولين و بزرگترين واحد ت...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (با مديريت آقاي مهندس اکبر دانشگر) اولين و بزرگترين واحد ت...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (با مديريت آقاي مهندس اکبر دانشگر) اولين و بزرگترين واحد ت...

نرم افزار مطب دندانپزشکي

نرم افزار مديريت مطب و کلينيک دندانپزشکي طراحان طب اولين نرم افزار طراحي شده جهت ن...

تيرچه

*تيرچه پيش تنيده را گران نخريد* شرکت بتن پيش فشرده ايران اولين و بزرگترين واحد تولي...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (پانل اير سابق) اولين و بزرگترين واحد توليد کننده قطعات بت...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (با مديريت آقاي مهندس اکبر دانشگر) اولين و بزرگترين واحد ت...

فروش بنتونيت ارت Bentonite Earting

فروش بنتونيت ارت Bentonite Earting هرروز با يک مزيت از بنتونيت ارت زمين کاو ماندگاري وپا...

شارژ کارتریج در محل تهران

نمایندگی hpcanonشارژ و فروش انواع کارتریج رنگی و سیاه سفیدو تعمیر انواع پرینتر ((88141647...

CNG را پيشرفته آموزش ببينيد

"اولين مرکز آموزش دوره تخصصي CNG در کارگاه عملي" مفتخريم به عنوان يکي از قديدم...

دوره تخصصي CNG سي ان جي

آموزش تکميلي سيستم سوخت رساني CNG قابل توجه علاقمندان به آموزش دوره هاي تخصصي سيس...

آموزشگاه تنظيم موتور مازندارن

"قويترين مرکز آموزشي برق خودرو و انژکتور و تنطيم موتور" تشريح کامل خودروهاي ک...

آموزش برق خودرو و انژکتور و تنظيم موتور

مرکز آموزش تنظيم موتور حرفه اي بر روي خودرو تشريح کامل خودروهاي کاربراتوري با سيس...

آموزش خصوصي تعميرات ecu

"برگزاري دوره خصوصي تعمير ايسيو" تکميلي ترين دوره عيب يابي و تعميرات انواع اي...

تيرچه

*تيرچه پيش تنيده را گران نخريد* شرکت بتن پيش فشرده ايران اولين و بزرگترين واحد تولي...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (پانل اير سابق) اولين و بزرگترين واحد توليد کننده قطعات بت...

تيرچه پيش تنيده

شرکت بتن پيش فشرده ايران (با مديريت آقاي مهندس اکبر دانشگر) اولين و بزرگترين واحد ت...

آگهی های شرکت برق و صنعت شاهین

فروش انواع فيلتر مور الکترونيک Murr Elektronik آلمان

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع محصولات MurrElektronik مور الکترونيک آلمان (www.murrele...

رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ت...

فروش انواع کانکتور مور الکترونيک Murr Elektronik آلمان

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع محصولات ايسکرا Iskra اسلووني(www.iskra-agv.cz)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع آ...

فروش انواع رله هاي فلگ و رله پرچم تور TOR ايتاليا ( رله Torr...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع محصولات sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (www.seweurod...

انواع موتورهاي دنده و فرکانس اينورتر شرکت sew eurodrive سو يورو درايو آلمان (Gearmotors and Freque...

فروش انواع محصولات اي بي ام EBM Papst آلمان (www.ebmpapst.com )

انواع فن Compact fans EBM Papst آلمان انواع فن Axial fans EBM Papst آلمان انواع فن Centrifugal fans EBM Papst آ...

فروش انواع رله هاي فلگ و رله پرچم تور TOR ايتاليا ( رله Torr...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع محصولات Bruel&Kjaer بروئل آلمان (www.bkvibro.com )

انواع ويبرو کنترل انواع ويبرو کنترل Bruel انواع سنسور Bruel مدل VS-068 مدل VS-096 ارت...

فروش انواع محصولات BFI بي اف آي آلمان (www.bfi-automation.de)

فروش انواع محصولات BFI بي اف آي آلمان (www.bfi-automation.de) شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از...

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع محصولات Helios GMBH آلمان (www.helios-heizelemente.de )

انواع هيتر Helios هليوس آلمان انواع ترموستات Helios هليوس آلمان انواع المنت Helios هليوس ...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع محصولات BFI بي اف آي آلمان (www.bfi-automation.de)

فروش انواع محصولات BFI بي اف آي آلمان (www.bfi-automation.de) شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از...

فروش انواع محصولات MurrElektronik مور الکترونيک آلمان (www.murrele...

رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ت...

فروش انواع کانکتور مور الکترونيک Murr Elektronik آلمان

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع محصولات Helios GMBH آلمان (www.helios-heizelemente.de )

انواع هيتر Helios هليوس آلمان انواع ترموستات Helios هليوس آلمان انواع المنت Helios هليوس ...

فروش انواع محصولات Vishay ويشاي امريکا www.vishay.com

ديودها و يکسو کننده ها Vishay ويشاي امريکا انواع پتانسيو متر Vishay ويشاي امريکا خازن ش...

فروش انواع محصولات kueenle کوئين له kuenle آلمان (www.kueenle.de)

موتور کوئين له kuenle آلمان الکترو موتور کوئين له kuenle آلمان موتورهاي آلومينيومي/KTE...

فروش انواع محصولات ان ام بي NMB آمريکا (Minebea Mitsumi مينبا م...

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فن ان ا...

فروش انواع محصولات Vem وم آلمان (www.vem-group.com)

موتور Vem وم آلمان الکترو موتور Vem وم آلمان انواع موتور دنده اي GEARED MOTORS شرکت Vem وم آ...

فروش انواع محصولات ريچم Raychem آمريکا ( (www.raychem.com

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش ان...

فروش انواع محصولات Fine Tek تايوان (www.fine-tek.com)

محصولات Fine Tek تايوان محصولات فاين تک تايوان انواع سوئيچ موقعيت Fine Tek تايوان انواع ...

فروش انواع فيلتر مور الکترونيک Murr Elektronik آلمان

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع منبع تغذيه و مبدل مور الکترونيک Murr Elektronik آلم...

با مراجعه به سايت زير و مشاهده ليست نمايندگان ، تمامي محصولات Murr Elektronik آلمان را از ...

فروش انواع محصولات Rafi المان ( رافي آلمان)www.rafi.de

فروش انواع محصولات Rafi المان ( رافي آلمان)www.rafi.de شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از م...

فروش انواع محصولات انگلر Engler آلمان (www.Engler-Msr.de )

انواع سوئيچ Engler آلمان انواع سوئيچ فشار Engler آلمان انواع سوئيچ دما Engler آلمان انواع ...

فروش انواع فيوز زيمنس Siemens آلمان (www.siemens.com )

فيوز سري 3NE Siemens فيوز Siemens مدل 3NA3820-6 مدل 3NA3822 مدل 3NA3824 مدل 3NA3832 مدل 3NA3836 مدل 3NA6822 مد...

فروش انواع محصولات Des case آمريکا (www.descase.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فيلتر Des ...

فروش انواع محصولات Des case آمريکا (www.descase.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فيلتر Des ...

فروش انواع محصولات BTSR ايتاليا (www.btsr.com )

انواع سنسور BTSR ايتاليا انواع سنسور توري BTSR ايتاليا انواع سيستم TS55 انواع سيستم TS54 ...

فروش انواع محصولات Des case آمريکا (www.descase.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فيلتر Des ...

فروش انواع محصولات BTSR ايتاليا (www.btsr.com )

انواع سنسور BTSR ايتاليا انواع سنسور توري BTSR ايتاليا انواع سيستم TS55 انواع سيستم TS54 ...

فروش انواع محصولات Pem انگليس (http://www.pemuk.com/)

انواع ترانس Pem انگليس انواع سنسور Pem انگليس انواع سنسور هال افکت Pem انگليس انواع ت...

فروش انواع محصولات فرر Frer ايتاليا توسط تنها نمايندگي ر...

انواع ترانسديوسر Frer ايتاليا انواع ترانسديوسر جريان Frer ايتاليا انواع ترانسديوسر ...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع فيلتر شافنر Schaffner سوئيس (www.schaffner.com )

انواع فيلتر شافنر انواع فيلتر Schaffner انواع فيلتر EMC انواع محصولات Schaffner نماينده Sch...

فروش انواع محصولات Fine Tek تايوان (www.fine-tek.com)

محصولات Fine Tek تايوان محصولات فاين تک تايوان انواع سوئيچ موقعيت Fine Tek تايوان انواع ...

فروش انواع محصولات MurrElektronik مور الکترونيک آلمان (www.murrele...

رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ت...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع محصولات Kraus & Naimer کراس نايمر اتريش (www.krausnaime...

انواع سوئيچ Kraus & Naimer اتريش انواع cam switch Kraus & Naimer اتريش انواع سلکتور Kraus & Naimer ...

فروش انواع محصولات Schneider اشنايدر آلمان (www.schneider-electric.com )

انواع مدل XB4BG61 انواع مدل LP1D65008MW انواع مدل LP1D40008 انواع مدل LP1D40008MW انواع مدل LP1D40008BW ...

فروش انواع محصولات فولوکه Fluke آمريکا (www.Fluke.com )

انواع VT04 Fluke آمريکا انواع 773 Fluke آمريکا انواع TIX560 Fluke آمريکا انواع TIX500 Fluke آمريکا ا...

فروش انواع محصولات Pfannenberg فنن برگ آلمان (www.pfannenberg.com )

انواع هيتر انواع ترموستات انواع فن انواع فن تابلويي انواع کولينگ يونيت انواع ک...

فروش انواع محصولات MurrElektronik مور الکترونيک آلمان (www.murrele...

رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ت...

فروش انواع شير کواکس Coax (کواکس آلمان) www.co-ax.com

انواع شير FK15 کواکس Coax آلمان انواع شير MK15 کواکس Coax آلمان انواع شير 535824 انواع شي...

فروش انواع محصولات Kraus & Naimer کراس نايمر اتريش (www.krausnaime...

انواع سوئيچ Kraus & Naimer اتريش انواع cam switch Kraus & Naimer اتريش انواع سلکتور Kraus & Naimer ...

فروش انواع محصولات Schneider اشنايدر آلمان (www.schneider-electric.com )

انواع مدل XB4BG61 انواع مدل LP1D65008MW انواع مدل LP1D40008 انواع مدل LP1D40008MW انواع مدل LP1D40008BW ...

فروش انواع محصولات فولوکه Fluke آمريکا (www.Fluke.com )

انواع VT04 Fluke آمريکا انواع 773 Fluke آمريکا انواع TIX560 Fluke آمريکا انواع TIX500 Fluke آمريکا ا...

آگهی های ویژه ی بخش نرم افزار

آنتی ویروس

آزمايشگاه تحقيقات ويروس‌های رايانه‌ای ايمن يا ".I.C.V.L" در شرکت مهندسی مهران ر...

آموزشگاه کامپیوتر پايا

* بیش از 17 سال تجربه درخشان آموزشی * استفاده از تجهیزات بروز و پیشرفته * تحت ن...

مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

مجتمع فنی تهران مأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار کتب، نش...

تبلت و لپ تاپ تاپ سان

شرکت پارسه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲فعالیت تخصصی خود را در زمینه نوت بوک بصورت فروش...

دانلود ماژول دات نت نیوک

دانلود رایگان ماژول های دات نت نیوک

دانلود سوالات آزمون کنکورکارشناسی ارشد

دانلود سوالات آزمون کنکورکارشناسی ارشد دانلود نمونه سوالات کنکوری (کاردانی به کا...

فروش انواع سرور مجازی

فروش انواع سرور مجازی با کانفیگ سی سی پراکسی و ان تی تی پلاس نصب و پشتیبانی رایگا...

نصب ، اجرا ، راه اندازی و پشتیانی شبکه

پشتیبانی 24 ساعته از شبکه کامپیوتری سازمان تان را به ما بسپارید ارایه کلیه خدمات تخ...

طراحی و اجرای شبکه های کام‍‍‍پیوتری

طراحی واجرای شکه های کامپیوتری Active , pasive مشاوره support

طراحی سایت حرفه ای با نام زیبا برای سایت

طراحی وب سایت حرفه ای با کیفیت عالی و تضمینی با هر بودجه ای توسط گروه تبلیغاتی پرست...

طراحی وب سایت

طراحی حرفه ای سایت با جدیدترین کد های جاوا اسکریپت http://www.cms-iran.com/

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل سازه حساب سازه حساب اولین و جامعترین...

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها سازه حساب قابلیت ها : 1. تحت وی...

نرم افزارحسابداري ويژه فروشگاههاي موتورسيکلت

نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاهها ونمایندگی های موتورسیکلت سازه حساب سازه حساب : ...

نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان

سازه حساب نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان قابليت ها: 1.تحت ويندوز vista –xp-2000-98 2.ت...

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری سازه حساب سازه حساب ، تولید کننده جامع تر...

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو سازه حساب قابل استفاده در نمایندگیهای ...

نرم افزار حسابداری سنگبریها وسنگفروشیها

نرم افزارحسابداری سنگ بري و سنگ فروشي سازه حساب ويژگيها : 1- تحت ويندوز ( 2000 – Xp – Vis...

فیلترهای مصرفی دیزل ژنراتور های ولوو در ایران

FLEETGUARD FILTER IN IRAN معرفی: در سال 1379 مجموعه عظیم پیشرو یدک اقدام به واردات حرفه ای ترین ...

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو با کاربري آسان و محيطي ساده و کاربرپسند براي اصناف م...

فروش ویژه لایسنس نسخه های اصلی Adobe

فروش ویژه لایسنس اصلی محصولات کمپانی Adobe نسخه اصلی محصولات شرکت Adobe شامل دسته های ...

فروش ویژه لایسنس نرم افزار های اصل

فروش ویژه لایسنس اصل محصولات کمپانی های معتبر نرم افزاری شامل Microsoft, Adobe, Corel, SAP, AutoDes...

آگهی های ویژه ی بخش کامپیوتر

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل

نرم افزارحسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل سازه حساب سازه حساب اولین و جامعترین...

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها

نرم افزار حسابداری ویژه تالارهای پذیرایی وباغسراها سازه حساب قابلیت ها : 1. تحت وی...

نرم افزارحسابداري ويژه فروشگاههاي موتورسيکلت

نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاهها ونمایندگی های موتورسیکلت سازه حساب سازه حساب : ...

نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان

سازه حساب نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان قابليت ها: 1.تحت ويندوز vista –xp-2000-98 2.ت...

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری

پذیرش نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری سازه حساب سازه حساب ، تولید کننده جامع تر...

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو

نرم افزارحسابداری ویژه نمايندگي های خودرو سازه حساب قابل استفاده در نمایندگیهای ...

نرم افزار حسابداری سنگبریها وسنگفروشیها

نرم افزارحسابداری سنگ بري و سنگ فروشي سازه حساب ويژگيها : 1- تحت ويندوز ( 2000 – Xp – Vis...

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو

نرم افزار حسابداري مالي پيشرو با کاربري آسان و محيطي ساده و کاربرپسند براي اصناف م...

فروش ویژه لایسنس نسخه های اصلی Adobe

فروش ویژه لایسنس اصلی محصولات کمپانی Adobe نسخه اصلی محصولات شرکت Adobe شامل دسته های ...

فروش ویژه لایسنس نرم افزار های اصل

فروش ویژه لایسنس اصل محصولات کمپانی های معتبر نرم افزاری شامل Microsoft, Adobe, Corel, SAP, AutoDes...